European Adhesive Specialist Refresher 23 & 24 juni 2020

Op dinsdag 23 &  woensdag 24 juni  staat de nieuwe European Adhesive Specialist Refresher gepland!

Sinds begin 2011 zijn er zo’n 125 personen (nederlandstalig) tot het niveau European Adhesive Specialist (EWF 516-1 EAS) opgeleid. Het diploma is weliswaar geldig voor het leven, maar binnen de meeste kwaliteitssystemen is het wenselijk dat men aantoonbaar de kennis op niveau houdt. Deze tweedaagse EAS Refresher is daarvoor bedoeld, maar staat natuurlijk ook open voor andere belangstellenden.

Aanmelden voor de European Adhesive Specialist Refresher kan tot dinsdag 9 juni 2020.

Voor meer informatie zie:
Folder EAS Refresher – 2020

Trackback van jouw site.

NIL
NIL
NIL