Weer een European Adhesive Bonder opleiding succesvol voltooid!

European Adhesive Bonder opleiding door Arnold Knottnerus van Lijmacademie gegeven!
21 september weer een gecertificeerde European Adhesive opleiding voltooid!

Het was een succes en de kandidaten hebben allen hun European Adhesive Bonder (EAB) diploma behaald!

Trackback van jouw site.

NIL
NIL
NIL